SHIPPING POLICY

จัดส่งสินค้าทุกวัน จันทร์-ศุกร์ 
(ยกเว้นเสาร์-อาทิตย์ และนักขัตฤกษ์)

- J&T ระยะเวลาจัดส่ง 1-3 วันทำการ
- ems ระยะเวลาจัดส่ง 1-2 วันทำการ

✔️สั่ง 2 ชิ้น ส่งฟรี J&T / Ems+40
✔️สั่ง 3 ชิ้น🔝 ส่งฟรี EMS ‼️


▪️ค่าจัดส่ง▪️
- สั่ง 1 ตัว Ems 60 / J&T 40 ค่ะ